Abbasi Devleti ve A...
 
Share:
Notifications
Clear all

Abbasi Devleti ve Abbasi Devleti Hakkında Bilgi  

 

Argonaut
(@admin)
Üye Admin
Katılım : 3 hafta önce
Gönderiler: 452
15/05/2020 5:06 pm  

Abbasi Devletinin Kurluşu

Abbasiler Hz. Muhammed’in amcası Abbas soyundan gelen bir sülaledir. Emevilere karşı koyma amacıyla peygamberin soyundan gelenler sülalesi mantığıyla tahta çıkmışlardır. Bu durumda halihazırda güçlü ve yönetimde olan Arap sülaleleri bu durumdan hoşlanmadılar ve Ebu Müslim halifeliğe getirdiler. Emevilerin kesin yenilgisiyle  birlikte kurdukları güçlü devlet 200 yıl boyunca hakimiyetini sürdürdü. Babadan oğula şeklinde devreden yönetim biçimleri moğolların işgali ile sona ermiştir.

Abbasi Devletinin Yükselişi

İkinci Mansur döneminde imparatorluğun Merkezi Suriye’den Irak’a taşınmıştır. Çeşitli mimari ve sanatsal etkinliklerin merkeze sayılan Irak da  bazı isyanlar yaşansa da imparatorluk gelişmesini ve güçlenmesini burada etkin bir biçimde sürdürmüştür.

Balkaton ve bana hizmet eden havzanın etkisiyle pamuk turunçgiller gibi çeşitli ticari kaynakları ellerinde bulundurmuşlardır. Durum böyle olunca o dönem için ticaretin Merkezi saymışlardır. Kara Irmak ve deniz yoluyla Bağdat’a uğraşan Kervanlar Hindistan’dan baharat kereste Çin’den İpek ve Asya’dan köle taşıdılar. Bu dönemde Irak’ta genelde Müslüman olmayan bir topluluğun elinde oldukça gelişmiş bir bankacılık  sistemi de kurulmuştu. 

Bağdat yönetiminin Abbasiler e geçmesi o dönem için bir çeşitli etnik çeşitlilik yaratılmasına sebep oldu.  buna rağmen ortaya çıkan yeni yönetici sınıfı bazı yönetimsel çatışmaların yaşanmasına da kaynak oldu. Gelişmenin sona ermesi ve yeni yönetim birimlerinin ortaya çıkmasıyla zamanla bir çeşit kast sistemi ulaşmaya halk ve toprak sahipleri arasındaki malvarlığı giderek açılmaya başladı.  büyük Toprak sahipleri genellikle Aydınlar kâtipleri bir Ordu yöneticileri ve benzeri kimselerdi.

İslam dünyası Abbasi döneminde büyük bir ilerleme yaşayarak o dönem için bilim ve sanatın Merkezi oldu.  Çin Hindistan ve batı devletlerinden gelen bilgiler Arapça dilinde yeni bilgiler yazıp var olanları tercih ettiler. Şiir mimari edebiyat ve hukuk gibi alanlarda oldukça ilerleyen ğitim sistemleri astronomi felsefe ve İslam bilimlerinde de dönemin zirvesini temsil etti. Abbasi döneminde yapılan Tıp ve matematik çalışmaları bugünün Tıp ve matematik çalışmalarının temelini oluşturmaktadır birçok kanun ve özellik aktif olarak hala kullanılmaktadır. İnsan gözünün yapısı bazı astronomik birimler ve 0 rakamı o dönemde bugüne kadar gelen bazı bilimsel değerlerdir.

Abbasi Devletinin Çöküşü

Veraset sistemlerinin zaman içerisinde yönetimi zayıflatmaya başlamasıyla merkezi otorite ve orduyu güçlendirmek için başlangıçta köle olarak kullanılan Türkler askeri anlamda önemli yerlere getirildi. Türkiye çevresinde siyasi ve askeri gücü elde eden Türkler bir süre sonra halifelere kendi bazı yasalarına kabul ettirdiler. Köle ve sınıflarının çıkardığı isyanlar bazı  eyalet bölgelerinin kopmasına ve merkezi Otoritenin zayıflamasına sebep oldu. Öncelikle İran sonra ana Amuderya ve Mısır kendi bağımsızlıklarını elde etti. 

Ülkenin İçerisinde bulunduğu sarsıntılı döneme  rağmen bilimsel ve sanatsal çalışmalar hızını sürdürdü İbni Sina El Biruni gibi büyük isimler bu dönemde yetişti. 

Abbasi Devletinin Yıkılışı

Selçuklu Türkleri 1955 yılında halifeliği korumak amacıyla duruma müdahale etti uzun süren hiçbir Şamlı döneminin ardından imparatorluk bir çöküş dönemine başladı. 1258 yılında moğolların bağdat’ı yıkarak halifeliğe son verdiler. Bu olaydan sonra Uzunca bir süre Abbasiler ve soyundan gelenler sadece dini halifeliğe öncülük etti. Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı fethetmesi ile birlikte Ayasofya’da düzenlenen bir törenle halifelik Osmanlıların eline geçmiş oldu. 

"Sonuç, Yöntemi Haklı Çıkarır"


Alıntı
Konu Etiketleri
Share: